BUREAUVISIE & FILOSOFIE

Jules van der Linden Architecten Zwolle heeft ruim 20 jaar aantoonbare ervaring met een breed scala aan opdrachten in zowel nieuwbouw,  verbouw als hergebruik. Onze missie is: Het creëren van gebieden en gebouwen waar mensen zich thuis voelen.


Architectuur is echter meer dan het creëren van gebieden, gebouwen en ruimten!  Architectuur is een zorgvuldig afgewogen samenspel tussen gevoel en rede, tussen alpha en bèta aspecten, tussen sfeer, identiteit, karakter, gevoel en ruimtelijkheid enerzijds, en budget, regelgeving, bestemmingsplan, locatie, tijd, programma van wensen en eisen, kwaliteit en flexibiliteit anderzijds.


Architectuur en Bouwen is binnen ons bureau een resultaat gericht proces. In een open dialoog en in nauwe samenspraak met de opdrachtgever, de gebruikers en overige adviseurs willen we het optimale resultaat realiseren, binnen van te voren vastgestelde kaders. Met als doel een fantastisch gebouw voor de opdrachtgever, dat voor de gebruikers voelt als een maatpak, en dat tot in lengte van  jaren .