Over ons

Mag ik mij eerst even aan U voorstellen….

Mijn naam is Jules van der Linden en heb Architectuur en Bouwtechniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Na ruim 15 jaar met erg veel plezier en passie als architect en mede-eigenaar bij de FAME Groep gewerkt te hebben, ben ik in 2012 een eigen bureau gestart.

Jules van der Linden Architecten is gevestigd in Zwolle en is een gedreven bureau met een schat aan kennis en ervaring, met name op de vakgebieden : Wonen , Werken en Transformeren.

“ Het creeeren van gebieden en gebouwen, waar mensen zich thuis voelen “ is ons motto. Samen met onze opdrachtgevers c.q. de toekomstige gebruikers, wordt in een open en pro-actief ontwerpproces naar een optimaal resultaat gestreefd.

De sleutelwoorden in dit proces zijn : Visie, Verleiding en Verbeelding.

Binnen de kaders van : de locatie, het ruimtelijk / technisch programma van eisen, het budget en de planning, wordt in een gestroomlijnd proces, op een zakelijke maar persoonlijke wijze, het project ontworpen, begeleid en gerealiseerd. De projecten zijn : duurzaam, energie zuinig, toekomst gericht, in moderne architectuur en maatschappelijk relevant.

Jules van der Linden Architecten B.V. kan U als opdrachtgever ontzorgen en begeleiden van A tot Z. Hierbij werkt het bureau waar nodig samen met een aantal professionele partijen. ( o.a. met constructeurs en installatie-adviseurs ).

“ Zeggen wat je doet en doen wat je zegt “ zijn belangrijke uitgangspunten voor onze samenwerking met onze klanten / opdrachtgevers.

VISIE & FILOSOFIE

“ Het creeeren van gebieden en gebouwen waar mensen zich thuis voelen “ is ons motto.
Architectuur is echter meer dan het creeeeren van gebieden, gebouwen en ruimten. Architectuur is een zorgvuldig afgewogen samenspel tussen gevoel en verstand, tussen alpha en beta aspecten, tussen sfeer, identiteit, karakter, gevoel en ruimtelijkheid enerzijds, en budget, regelgeving, bestemmingsplan, locatie, tijd, p.v.e. , kwaliteit, bouwtechniek en maakbaarheid anderzijds.

Architectuur en Bouwen is binnen ons bureau een resultaat gericht proces. In een open dialoog en in nauwe samenspraak met de opdrachtgever, de gebruiker en de overige adviseurs, willen we het voor U optimale resultaat realiseren, binnen de van te voren gestelde kaders. Dit met als doel een fantastisch gebouw voor U als opdrachtgever, dat voelt als een maatpak, speciaal voor U gemaakt, en dat tot in lengte van jaren….

Wij werken hierbij pro-actief samen met onze opdrachtgevers, waarbij wij de stelling huldigen: “ Een architect moet niet na-denken, maar voor-denken “ dat scheelt een hoop faalkosten en meerwerk voor u als opdrachtgever.

Wilt u een project starten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van uw wensen, eisen, budget, planning en honorarium.