Tranformatie van deurenfabriek naar woonpark De Douma Dreven Raalte ( Sted. plan )

Vanaf het entreegebied aan het Overijssels kanaal is een vrije zicht-as naar de monumentale fabrieks-schoorsteen geintroduceerd, welke we als landmark van het gebied willen behouden. Een centrale ellipsvormige waterpartij en dito verkaveling refereren aan de voormalige draaikom voor vrachtschepen in het kanaal aldaar en geeft structuur aan het woongebied. Direct aan het water is een appartemententorentje met 20 appartementen ontworpen, terwijl in het achterliggende plan gebied (De Haak) diverse 2 onder 1 kappers zijn ontworpen.